האם מושלי ארה"ב הם חלק מהקונגרס? מה ההבדל בין בית הנבחרים לסנאט?


תשובה 1:

מושלים אינם חלק מהקונגרס, הם חלק מהרשות המבצעת, ולא מחוקק. לשני חדרי הקונגרס פונקציות שונות. הסנאט מאשר הסכמות, מאשר את שופטי בית המשפט העליון, שופטים פדרליים, פקידים ברמת הממשלה, והוא הגוף ששולח הצעות חוק לבית הלבן כדי להפוך לחוק. הבית מקורו של שטרות, הם אחראים לפתיחת הליכי הדחה, ובעוד שהסנאטורים מייצגים מדינה שלמה, חברי הבית מייצגים מחוז אחד במדינה. יש 4 מדינות המאוכלסות בדלילות בהן אין מספיק אנשים שיצדיקו יותר ממחוז קונגרס אחד, כך שנציג אחד מייצג את המדינה כולה, אך כהונה של בית היא שנתיים ואילו תקופת הסנאט היא 6 שנים. בשורת הירושה הנשיאותית יו"ר הבית הוא הראשון בתור אחרי שסגן הנשיא והנשיא פרו טמפור של הסנאט הוא הבא בתור אחריהם. יו"ר הבית הוא מנהיג הקוקוס, אך בסנאט מנהיג הרוב הוא זה בעל הכוח האמיתי ואילו הנשיא פרו טמפור הוא סימבולי יותר.


תשובה 2:

הקונגרס בארצות הברית מורכב משני בתים, הסנאט ובית הנבחרים האמריקני. ... לסנאט יש אחריות מסוימת שבית הנבחרים אינו עושה. תחומי האחריות הללו כוללים הסכמה לאמנות ואישור גורמים פדרליים כמו שופטי בית המשפט העליון.

מה האחריות של הסנאט? סמכויות ונהלים. על פי החוקה, לבית הנבחרים יש את הכוח להגיש פקיד ממשלתי, ולמעשה משמש כפרקליטות. לסנאט הסמכות היחידה לנהל משפטים בהדחה, ובעיקר משמש כחבר מושבעים ושופט.

מה האחריות של הבית? לבית הנבחרים יש שתי תפקידים עיקריים: עריכת חוקים ובדיקת עבודת הממשלה. המשימה העיקרית של הסנאט היא לבחון הצעות חוק שאושרו על ידי בית הנבחרים. הסנאט עושה שימוש מוגבל רק בזכותו לבחון את עבודת הממשלה.


תשובה 3:

לא. מושלי מדינות בודדות בארצות הברית אינם חברים בקונגרס. הם המנהלים הפוליטיים של המדינות בהן נבחרו לאותו משרד.

הייתי מציע שתקרא את החוקה של ארצות הברית ותסקור את האתרים המצוטטים כדי לקבל הבנה ברורה של התפקידים הנפרדים של בית הנבחרים של ארה"ב והסנאט של ארה"ב. ההבדלים הבסיסיים הם בכך שבית הנבחרים נבחר בשלמותו כל שנתיים. חברים נבחרים ממחוזות מייצגים בתוך מדינות על בסיס אוכלוסייה. על חברי הקונגרס להיות לפחות בגיל 25 כדי להיבחר לתפקיד.

חברי הסנאט של ארצות הברית חייבים להיות לפחות בני 30 כדי להיבחר לתפקיד זה. ישנם שני חברי הסנאט שנבחרו מכל מדינה לתקופת שש שנים. https: //www.visitthecapitol.gov / ...


תשובה 4:

לא. מושלי מדינות בודדות בארצות הברית אינם חברים בקונגרס. הם המנהלים הפוליטיים של המדינות בהן נבחרו לאותו משרד.

הייתי מציע שתקרא את החוקה של ארצות הברית ותסקור את האתרים המצוטטים כדי לקבל הבנה ברורה של התפקידים הנפרדים של בית הנבחרים של ארה"ב והסנאט של ארה"ב. ההבדלים הבסיסיים הם בכך שבית הנבחרים נבחר בשלמותו כל שנתיים. חברים נבחרים ממחוזות מייצגים בתוך מדינות על בסיס אוכלוסייה. על חברי הקונגרס להיות לפחות בגיל 25 כדי להיבחר לתפקיד.

חברי הסנאט של ארצות הברית חייבים להיות לפחות בני 30 כדי להיבחר לתפקיד זה. ישנם שני חברי הסנאט שנבחרו מכל מדינה לתקופת שש שנים. https: //www.visitthecapitol.gov / ...