האם אתה יכול להסביר את הכוח הגרעיני החלש ואת הכוח הגרעיני החזק? מה ההבדל ביניהם?


תשובה 1:

כוח גרעיני אינו אלא כוח המשיכה בין גרעין לאלקטרון. אז אם יש כוח משיכה גבוה אז יכולת מליטה גבוהה ויכולת תגובה פחותה, ובמקרה של משיכה חלשה יכולת מליטה נמוכה ויכולת תגובה גבוהה.

קיץ,

יכולת מליטה נמוכה ב- NFA, גבוהה תגובתי

אורך קשר גבוה.

High NFA- יכולת מליטה גבוהה, תגובתי נמוך, פחות אורך קשר.