האם תוכל להסביר את ההבדל בין משוואות וקטוריות, משוואות פרמטריות ומשוואות קרטזיות?


תשובה 1:

אני אשתמש במשוואה של מטוס פנימה

R3\R^3

לדוגמא.

המשוואה הכללית ביותר של מטוס בצורה קרטזית היא

ax+by+cz=0ax+by+cz=0

זו רק משוואה אלגברית. המשוואות הקרטזיות הן רק פולינומים רב-משתנים (לא להפך). אם היית מנתח את קבוצת האפסים של המשוואה הזו ומשרטט את האפסים בהם

R3\R^3

, אז תקבל מטוס.

המשוואה הווקטורית של מטוס היא

x=v0+sv1+tv2,s,tR\vec{x}=\vec{v_0}+s\vec{v_1}+t\vec{v_2},\:\:\:\:s,t\in\R

[xyz]=[x0y0z0]+s[v1v2v3]+t[w1w2w3]\begin{bmatrix} x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_0\\y_0\\z_0\end{bmatrix}+s\begin{bmatrix} v_1\\v_2\\v_3\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix} w_1\\w_2\\w_3\end{bmatrix}

זו רק משוואה הכוללת וקטורים. כאן

v0\vec{v_0}

הוא נקודה במטוס ו

v1\vec{v_1}

ו

v2\vec{v_2}

הם וקטורי כיוון (שני ווקטורים בלתי תלויים ליניארית הנמצאים במטוס). המשוואה השנייה היא רק משוואת הווקטור המורחבת בצורה מטריצתית באמצעות קואורדינטות הווקטורים ביחס לבסיס הסטנדרטי של

R3\R^3

(i^,j^,k^)(\hat{i},\hat{j},\hat{k})

.

המשוואה הפרמטרית של מטוס היא הבאה

{x=x0+sv1+tw1y=y0+sv2+tw2z=z0+sv3+tw3\begin{cases}x=x_0+sv_1+tw_1\\ y=y_0+sv_2+tw_2\\ z=z_0+sv_3+tw_3\end{cases}

הוא מתאר כל קואורדינטה כפונקציה של שני פרמטרים

ss

ו

tt

.