האם אתה מוצא הבדל בין עקביות להתמדה או ששניהם אומר לך דבר זהה?


תשובה 1:

עקביות היא יציבות או קביעות. כשאנו אומרים - הוא פרפורמר עקבי, אנו מתכוונים שהוא מצליח כל הזמן.

התמדה מתייחסת לנחישותו של האדם לעשות מעשה. כשאנו אומרים- היא עובדת בהתמדה, אנו מתכוונים שהיא נחושה בעשייה או שהיא עובדת בנחישות.