אנגלית (שפה): מה ההבדל בין "אני מרגיש נהדר" ל"אני מרגיש מצוין "?


תשובה 1:

שתי התשובות הראשונות נכונות לחלוטין. למה? מכיוון שהשפה האנגלית התפתחה באותה דרך בה אתה מכין נקניק (מצא ספר על ההיסטוריה של השפה האנגלית כדי להבין את המטאפורה הזו) וכתוצאה מכך היא התברכה בדרכים רבות לומר את אותו הדבר ובמילים רבות שמשמעותן אותו דבר .