כמה גדול ההבדל בין מעצב טוב למעצב נהדר?


תשובה 1:

מעצב נהדר דוחף את המעטפה של מה שאפשר חזותית, ומעז להיות גדול יותר ממעצבים אחרים. לעתים קרובות תפיסת דרכי עיצוב שלא חשבו עליהם קודם. או שהוא מצוין בתערובות היתוך או אקלקטי.

אמנם מעצב טוב פשוט עונה על הציפיות של לקוחותיהם ובדרך כלל לא ייעז לצאת לגפה ולא לקחת שום סיכון ..