במה נבדלים משתנים קבועים ומשתנים קבועים?


תשובה 1:

קבוע הוא בדרך כלל כוח טבעי שנשאר ללא שינוי בתנאי הניסוי - מהירות האור, קבוע הכבידה על פני כדור הארץ, נקודות ההקפאה והרתיחה של מים ב- STP וכן הלאה. באופן כללי, לא ניתן לשנות קבוע.

משתנה מבוקר הוא כזה שנקבע לערך מסוים (או מערכת ערכים) לטווח הניסוי ונשמר שם. טמפרטורה, לחץ וזמן הם לרוב דוגמאות למשתנים מבוקרים. ניתן לשנות משתנה מבוקר.