כיצד נגדיר את ההבדל בין בהייה, מבט, מבט וכו '?


תשובה 1:

בדרך כלל זה קשור לקונוטציה של המילה או למשך הזמן בו אתה מבלה להביט במשהו. לבהות הוא בדרך כלל מבט קשה ותכליתי המשנן או לוקח פירוט (או ברומומים, מוסח על ידי היופי, לא משנה. הקשר, אחי.) הצצה היא משהו מהיר, שנעשה ברגע או שלא במתכוון, רק תוך כדי ביצוע כל דבר אחר (כלומר, בשימוש אחר במילה, מכה מבטת - כזו שבקושי גולשת על פני מטרה ונעלמה וגרמה נזק מועט או לא).

ההתבוננות דומה לבהייה, רק בדרך כלל מרמזת על רגשות שונים, כמו הערצה (בניגוד למחקר) או הפתעה (בניגוד לעוצמת המבט.) זה מאוד הבדל הקשר וקונטוטיבי עם דרגות של כוונה ורגש.