אם אתה מאמין שתפיסה היא מציאות, האם ההבדל היחיד בין מציאות לפנטזיה הוא לא דעה?


תשובה 1:

תלוי, הייתי אומר שהמציאות "שלך" היא התפיסה שלך כן, אנשים עיוורים לדוגמא תופסים "מציאות" אחרת ממך, אשליות אופטיות הן דוגמא טובה שבה אנו תופסים דבר ממשהו שאינו שם.

אם לא היינו מבססים את המציאות על תפיסה, אם היה לי כיסא שלא ניתן היה לחוש אותו, לראות אותו או להריח אותו, האם הוא עדיין היה קיים? עלינו לבסס את הבנתנו את המציאות במשהו. האם זו לגמרי תפיסה? קשה לומר, תלוי איך אתה מגדיר אותה, ולכן אני מציין מציאות אינדיבידואלית, האם כל מה שמסביב לעיוור לא קיים פשוט בגלל שהוא עיוור? לו זה לא, לך זה אולי.

זו השאלה הישנה של "אם עץ נופל ביער ואין אף אחד שישמע אותו, האם העץ עדיין נשמע?"


תשובה 2:

RE: "אם אתה מאמין שתפיסה היא מציאות, האם ההבדל היחיד בין מציאות לפנטזיה הוא דעה?"

הביטוי "תפיסה היא מציאות" הוא נקייה שטבעה מרשל מקלוחן לגבי האופן שבו דעותינו מעוצבות על ידי ההטיות בתפיסות שלנו. זוהי התייחסות לפסיכולוגיה בתקשורת ומדיה.

זה לא תיאור מילולי של המציאות.

מה שאתה מחפש טמון בתורת הקוונטים ובפילוסופיה. יש הרבה יותר צעדים בין מציאות לפנטזיה ממה שבא לידי ביטוי בתוכן דעתך.