ב- Excel, מה ההבדל בין פונקציה ונוסחה?


תשובה 1:

במילים פשוטות נוסחה היא חישוב יחיד כמו

A1 + A2

הם כן מסתבכים יותר אך בעיקרון מבצעים רק את אחד מארבעת המפעילים (+ להוסיף, / לחלק, - לחסר & * להכפיל) או שילוב ביניהם.

פונקציות הן קטעי קוד המבצעים משימות החוסכת למשתמש הרבה זמן ולעיתים צורך להכיר את VBA וליצור אותו בעצמך.

לדוגמה SUM (A1: A3), הדבר חוסך את המשתמש בהקלדת A1 + A2 + A3.


תשובה 2:

פונקציה היא ויכוח בנוסחה. נוסחה מבצעת חישובים או פעולות אחרות על הנתונים בגליון העבודה שלך.

לדוגמה, בנוסחה = MATCH (7, A1: A3,0), MATCH היא הפונקציה.

לפורמולות יכולות להיות פונקציות מרובות, הנקראות פונקציות מקוננות: = IF (A1 = "10x12", 120, IF (A1 = "8x8", 64, IF (A1 = "6x6", 36)). בנוסחה זו כל הפונקציות זהות: IF.

אתה יכול גם להיות פונקציות קינון של פונקציות שונות, כגון: = INDEX (C3: C7, MATCH ("מרץ", B3: B7, 0)


תשובה 3:

פונקציה היא ויכוח בנוסחה. נוסחה מבצעת חישובים או פעולות אחרות על הנתונים בגליון העבודה שלך.

לדוגמה, בנוסחה = MATCH (7, A1: A3,0), MATCH היא הפונקציה.

לפורמולות יכולות להיות פונקציות מרובות, הנקראות פונקציות מקוננות: = IF (A1 = "10x12", 120, IF (A1 = "8x8", 64, IF (A1 = "6x6", 36)). בנוסחה זו כל הפונקציות זהות: IF.

אתה יכול גם להיות פונקציות קינון של פונקציות שונות, כגון: = INDEX (C3: C7, MATCH ("מרץ", B3: B7, 0)