בספרות, מה ההבדל בין פרדוקס לאירוניה?


תשובה 1:

אני לא בטוח שההסמכה "בספרות" מוסיפה מידע כלשהו לשאלה אך למרות זאת:

הנקודה באירוניה היא תמיד שהכוונה (או המסר) מנוגדת לטקסט. יש אינספור דוגמאות, שאף אחת מהן אלניס מוריסט לא יודעת.

לפרדוקס אין נטייה כזו - אתה לוקח את זה לפי ערך נקוב, אבל זו הנקודה, ערך הפנים הוא לא הגיוני או נגד אינטואיטיבי.

אז אירוניה היא הגיונית אך עקיפה, פרדוקס הוא ישיר אך לא הגיוני.

:)