מבחינת רגולציה, מה ההבדל בין לגליזציה, דה-הפליליזציה לפושעים?


תשובה 1:

הפשע פירושו צירוף של עונשים פליליים (קנסות או מאסר) לפעילות. דה-קרימינליזציה, לפיכך, פירושה הסרת סנקציות פליליות שבעבר היו חלות למרות שסנקציות או הגבלות אזרחיות עדיין עשויים לחול. לגליזציה משמעותה שפעילות עשויה להתנהל כחוק למרות שהיא עדיין עשויה להיות כפופה לרישוי או לתקנה אחרת.