האם יש הבדל גדול בין 140IQ ל- 170IQ?


תשובה 1:

כן. יש הבדל איכותי מעל מנת המשכל של 160 בערך. מישהו עם מנת משכל של 140 יכה בך כחכם מאוד מאוד. מישהו עם מנת משכל של 170 יכה אותך כגאון.

אני מדגיש שמדובר בנתונים נומינליים מסוג זה - ציוני מנת משכל אינדיבידואליות אינם כה מדויקים, ומסיבות שונות ניתן להשוות בערך. אבל אם למשל אני משווה חבר עם מנת משכל של 165 ואחרת עם מנת משכל של 177 SD 24 לחבר עם מנת משכל של 149 וחבר אחר עם מנת משכל של 135 - אני מדבר על אנשים אמיתיים וציונים בפועל - יש פשוט אין מה להשוות. החבר עם מנת משכל של 177 למשל הוא בן 15 ובתיכון, ובכל זאת היית חושב שאתה מדבר עם סטודנט לתואר שני בהיר במיוחד.


תשובה 2:

למעשה תפגשו אנשים עם מנת משכל של 140. אנשים עם מנת משכל I 170 הם באמת, ממש נדירים. רוב האנשים שאומרים שיש להם מנת משכל של 170 מגזימים למעשה לאחר שעברו איזושהי מבחן אינטרנט מפותל במיוחד. האדם עם מנת המשכל הגבוהה יותר עשוי להיות בעל תובנה רבה יותר במצבים מסוימים. ללא היצירתיות הנלווית, מנת משכל גבוהה מאוד עשויה להיות לא שווה את הנר.


תשובה 3:

למעשה תפגשו אנשים עם מנת משכל של 140. אנשים עם מנת משכל I 170 הם באמת, ממש נדירים. רוב האנשים שאומרים שיש להם מנת משכל של 170 מגזימים למעשה לאחר שעברו איזושהי מבחן אינטרנט מפותל במיוחד. האדם עם מנת המשכל הגבוהה יותר עשוי להיות בעל תובנה רבה יותר במצבים מסוימים. ללא היצירתיות הנלווית, מנת משכל גבוהה מאוד עשויה להיות לא שווה את הנר.