האם יש הבדל בין סגן ראש עירייה לסגן ראש העיר מלבד ההבדל בתואר?


תשובה 1:

הכותרות והחובות יגיעו מכל חוק (מדינה או עיר) שמקים את העירייה הספציפית, כך שאין עקביות בכלל במדינה הזו. עם זאת, הייתי מצפה רק מההתחשב בכך שסגן יהיה אחד מכמה פקידים שדיווחו רק לראש העירייה ויש להם אחריות ספציפית - נניח, ביטחון הציבור. סגן ראש העיר עשוי להיות גם ממשיך דרכו המיועד של ראש העיר במקרה של פנוי. אבל אין שום צורה של כותרות כאלו בארצות הברית,