האם יש הבדל בין "כוח ברוט" לבין "ניסוי וטעייה"?


תשובה 1:

כוח הזרוע הוא חיפוש ממצה, כך שכל השילובים ינסו עד שתקבלו את הפיתרון.

כוח אמיץ הוא ניסוי וטעייה, בוודאות שאחד הניסיונות יהיה הפיתרון. זה נקרא "ברוט" בגלל ריבוי הניסיונות הנחוצים בדרך כלל.

כשאתה מנסה לנחש סיסמת מישהו, זה רק ניסוי וטעייה. אין לך את היכולת לנסות את כל השילובים. מחשב יכול לעשות זאת מהר יותר בשבילך, לנסות את כל השילובים האפשריים באמצעות המהירות שלו (כוח ברוט)

בעוד שהמאמצים שלך משתמשים במודיעין, תחילה מנסים פתרונות נפוצים, אך כוח ברוטה ינסה את כל השילובים בסדר אלפביתי או מספרי. סיבה נוספת מדוע זה נקרא ברוט, אין צורך באלגוריתם אינטליגנטי.