האם יש הבדל בין "לראות" ל"תפיסה "ואם כן, מה זה?


תשובה 1:

ראה = או שאתה משתמש באברים חזותיים המאפשרים ראייה, את העיניים שלך, או שאתה יוצר בתוך המוח המודע הכרה נפשית לאחר שהרהרת במשהו. השתקפות זו היא מתוך מידע שהבין באופן אישי כפי שעובד בתוך האדם. זה עוסק בחזון, לראות ו / או לראות עם "עין הנפש" הפתגמית. + Perceive = זו מערכת פרשנית מוערכת נפשית, אפילו כדי לקבל פרספקטיבה מסוימת או נקודת מבט המאפשרת להבין (בתקווה) משהו. זה עוסק בנקודת מבט .- ~ סוף הערה: תמונה - neon_blue_eye_by_rprepository.comm