האם יש הבדל בין המונחים הספרותיים "אנתרופומורפיזם" ל"התאמה "?


תשובה 1:

כן הם מאוד שונים.

אובייקט הוא פשוט הגדרת כל דמות כאל לא הדמות הראשית באינטראקציה מסוימת. זה שפרספקטיבה שלו אנו מעודדים לראות הוא הנושא והדמויות האחרות בסצנה ההיא הם (במונחים דקדוקיים) האובייקטים. אז להתנגד לדמות זה רק להפיל אותם כאובייקט במצב זה. יתכן שאובייקט הדמות הראשית של הסיפור בסצנה מסוימת.

אנתרופומורפיזם מתאר אופי שאינו אנושי כאילו יש להם מאפייני אישיות אנושיים. הרבה פעמים זה עשוי להיות במקביל להפיכתם לנושא האינטראקציה, כך שלמעשה ההפך מההתאמה, אך כמובן שהם לא הפכים ממש.