האם יש הבדל בין "לא" ל"לא היה "כאשר משתמשים בהם במצב הרוח המשולב?


תשובה 1:

יש הבדל. אנו משתמשים לא בנסיבות הנגדיות הנוכחיות ולא היינו בנסיבות הנגדיות בעבר. בוא נשתמש במשפט מעט יותר פשוט מהדוגמא שלך. . .

אם הכביש לא היה צפוף [אבל זה], הייתי מגיע בזמן. ✓ הווה מצב נגדי נגד עם תוצאה ניכרת.

אם הכביש לא היה צפוף [אבל זה היה], הייתי מגיע לפני שעה. ✓ מצב נגדי בעבר עם תוצאה ממשית (לא הגיע לפני שעה).

אם הדרך לא תמיד הייתה צפופה [אבל זה], הייתי מגיע לפני שעה. ✓ מצב נגדי נגד הנגדי עם השלכה ממשית. להלן דוגמא נוספת: אם לא היית אמא שלי [אבל את / ה], לעולם לא הייתי מצליחה.

אם הכביש לא היה עמוס [אבל זה היה], הייתי מגיע בזמן. One מצב זה אינו אפשרי - מצב נגדי-משפטי בעבר עם תוצאה ניכרת.