האם יש הבדל בין טירון, ותיק לאסטרונאוט מובחר?


תשובה 1:

סריקה

2013 אסטרונאוט כיתת 2013

נאס"א

על הפונים להיות מודעים לכך שהבחירה כמועמד לאסטרונאוט אינה מבטיחה בחירה כאסטרונאוט. הבחירה הסופית כאסטרונאוט תלויה בהשלמה משביעת רצון של תקופת ההדרכה וההערכה.

מאמר

מאמר

ניהול

עלית

מועמדים לאסטרונאוט

אסטרונאוטים ניהוליים