האם יש הבדל בין "אנרגיה קינטית ממוצעת" ל"אנרגיה קינטית ממוצעת של מולקולה "?


תשובה 1:

אם אובייקט אינו זז, האנרגיה הקינטית הכוללת היא 0, אך החלקיקים שלו כל הזמן משנים את האנרגיה הקינטית שלהם כאשר הם צוברים ומאבדים אנרגיה פוטנציאלית עם חלקיקים אחרים בגלל הכוח האלקטרומגנטי.

במשך פרק זמן מסוים, אנרגיה קינטית ממוצעת זו עשויה להיות משהו ומשהו אחר לזמן אחר. אבל עבור יחידות זמן גדולות מאוד, זה היה הופך להיות עקבי יותר ויותר.