האם יש הבדל בין ספרות חבר העמים לספרות פוסט-קולוניאלית?


תשובה 1:

ספרות העמים הבריטית מתייחסת לספרות שמקורה במושבות אנגליה לשעבר רק בעוד שהספרות הפוסט-קולוניאלית מתמקדת בספרות מכל מדינות העולם השלישי שקולותיהן נוקבים על ידי הגישה האירוצנטרית, היא לא כוללת רק מושבות של בריטניה אלא גם של צרפת, פורטוגל ומעצמות קולוניאליות אחרות. ספרות קהילתיות אינה כוללת את אנגליה ברשימתה, ולכן יש לציין כי מונח זה מפלה מאוד מכיוון שהיא רואה באנגליה עדיפה מכדי להיות חלק ממנה.

פוסט-קולוניאלי נחשב למונח טוב יותר לתיאור ספרות המדינות שהושבו בעבר, משום שהוא נותן במה להציג השקפות ותרבות משלהם שלא הוכרו על ידי המעצמות הקולוניאליות ששלטו בהן קודם.