האם יש הבדל בין דפלציה לאינפלציה שלילית?


תשובה 1:

בהקשר הכספי משמעות המונחים "דפלציה" ו- "אינפלציה שלילית" זהה; רמת מחיר יורדת. במובן הכלכלי הרחב יותר משתמשים לרוב במילה "דפלציה" לתיאור האטה או התכווצות ברמת הפעילות הכלכלית הכוללת (תוצר), בדרך כלל קשורה לשפל בשיעור האינפלציה.