האם יש הבדל בין סחר חוץ, סחר בינלאומי ושיווק בינלאומי?


תשובה 1:

שיווק בינלאומי הוא תחום עצום של לימודי ניהול, המהווים סחר. לאחר שאמרתי זאת מנקודת מבט של מדינות;

הסחר הבינלאומי נמצא בתנאים היסטוריים מסוימים והתפתח לאורך תקופה. שני התנאים הבסיסיים לסחר בינלאומי הם: (1) פיתוח כוחות יצרניים חברתיים, (2) הקמת מדינה. התפתחותם של כוחות פרודוקטיביים חברתיים נהגו להחליף סחורות עודפות, הנותר חילופי סחורות בין מדינות, סחר בינלאומי. סחר בינלאומי וסחר חוץ סחר חוץ הוא ההבדל בין מדינה (או אזור) עם מדינות (או אזורים אחרים) להחלפת פעילויות סחורות, טכנולוגיות ושירותים. לכן, בהתייחס לסחר חוץ, לציין מדינה ספציפית. כמו סחר החוץ של סין וכמה מדינות אי כמו בריטניה ויפן, אמרו גם סחר חוץ סחר חוץ.