האם יש הבדל בין אג"ח עירוניות לאג"ח קהילתיות? http://www.trilliuminvest.com/us-sif-foundation-client-demand-major-factor-driving-growth-sri/


תשובה 1:

חשבתי על איגרות חוב ממשלתיות כשהייתי עונה על השאלה לגבי שימושים חכמים באג"ח קהילתיות. אבל אני כן רואה באגרות חוב ממשלתיות, אשר אגרות חוב עירוניות מסוג זה, הן מכשיר מימון אחר שנקבע אג"ח קהילתיות.

ההבדל הוא סוג המנפיק, וכתוצאה מכך, הסיכון הכרוך בהשקעה, אופן השימוש בכספים, אופן ביצוע התוכניות או המסירה של התוכניות וכיצד מתממש ההשפעה.

לממשלות עירוניות מסוימות יש מקורות תזרים מזומנים חזקים העומדים בתשלומי ריבית על איגרות חוב שהם עשויים להנפיק. הם נוטים להיות מהכנסות ממיסים.

אולם ההבדל הגדול ביותר הוא שממשלות נוטות להיות בעלות ערך אשראי חזק יותר וגישה למקורות מימון טובים מהם ניתן להחזיר ולעיתים קרובות להבטיח קרן. באופן כללי, הסיכון הקשור לאגרות חוב ממשלתיות נמוך יותר מאשר לאג"ח קהילתית שהונפקה באופן פרטי.

זה מזכיר את האלטרנטיבות המעניינות שיש לממשלות לממן תוכניות חברתיות ופרויקטים של חדשנות חברתית.

  • הם יכולים לממן אותם ישירות מההכנסות. הם יכולים לגייס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב. הם יכולים לשמש ערבות לתשלומי ריבית ולמציא את תהליך גיוס הכספים ומסירת התוכניות, וזה בעצם מהו אג"ח להשפעה חברתית.

הנתון של 6.57 טריליון דולר שציטט חברת שכנות מגיע ממחקר של הפורום האמריקני להשקעה בר קיימא ואחראי וכולל נכסים המוחזקים על ידי "480 מוסדיים מוסדיים, 308 מנהלי כספים ו -880 מוסדות השקעה קהילתיים המיישמים קריטריונים סביבתיים, חברתיים וממשליים (ESG) ב ניתוח ההשקעות שלהם ובחירת התיקים שלהם. "[1] לא נקבע אם מדובר בניירות ערך סחירים, אגרות חוב קהילתיות או ניירות ערך פטורים אחרים. למרות שהם עשויים להיחשב כהשקעות בת קיימא, אחראיות והשפעה, ייתכן שלא כולם ייחשבו כהשקעות קהילתיות.

הפרשנות שלי למחקר היא שישנה מגמה הולכת וגוברת של משקיעים להעביר את כספם לעבר השקעות המטפלות באנשים ובכוכב הלכת (או "דואגים לכפר"). מהניסיון שלי ומהניסיון בעבודה עם משקיעים בקרן פיקה, אנשים משקיעים במגוון מוצרים החל מאג"ח קהילתיות למיזמי השפעה פרטיים וקרנות השפעה ועד תעודות סל SRI. הם ממשיכים לדרוש מגוון מוצרים בכדי להשיג איזון של סיכון, תגמול והשפעה מהתיקים שלהם.

הערות שוליים

[1] קרן SIF של ארה"ב: דרישת הלקוח מהווה גורם משמעותי לצמיחת הגורמים ב- SRI | ניהול נכסי טריליום