האם יש הבדל בין הנדסת טלקומוניקציה להנדסת אלקטרוניקה וטלקומוניקציה? או שזה אותו דבר?


תשובה 1:

פירושו של ECE (הנדסת אלקטרוניקה ותקשורת) עבודה עם מעבדים מיקרו, בקרי מיקרו, ציוד אודיו ויזואלי, לוויין, ניווט ימי, רשתות אלחוטיות.

פירושו ETM (הנדסת אלקטרוניקה וטלקומוניקציה) הוא עבודה עם אנלוגי, נייד. תקשורת לוויינית, אנטנה והפצת גלים, תקשורת נתונים.

הסילבוס ומבנה הקורס זהים לשני עד סמסטר חמישי, לאחר מכן ב- ETM אתה מתחיל לקבל יותר מקצועות טלקום