האם יש הבדל בין בית הדין לבית הדין לבוררות?


תשובה 1:

בית הדין, בדרך כלל הוא יצור של חוק. כמו, בית הדין המינהלי המרכזי, בית הדין לתביעות הרכבות, בית הדין למס הכנסה וכו '. מצד שני, בית הדין לבוררות אינו בית משפט סטטוטורי אלא נוצר בהסכמה בין הצדדים. בית משפט לבוררות מורכב בדרך כלל ביותר מבורר אחד. אם נבחר רק בורר אחד לקביעת המחלוקות בין הצדדים, הוא נקרא בורר יחיד. אם יותר מאחד, זה נקרא בית הדין לבוררות.