ג'יהאד: מה ההבדל בין הטליבאן והמוג'אהדין?


תשובה 1:

פירושו של טאליבן הוא סטודנטים ומוג'האדן משמעו לוחמים דתיים.

קבוצת טאליבן הוקמה על ידי 14 סטודנטים בלבד כדי להתמודד עם הפלישה הרוסית למדינתה אפגניסטן.

אוקיי עכשיו מוג'היידן היה גרידא יצירה של פעולות סמויות אמריקאיות של המודיעין האמריקני בסיוע בעזרת המודיעין הפקיסטני של ISI לדחיית הפלישה הרוסית לאפגניסטן.


תשובה 2:

מוג'אהדן: המוסלמים האלה שעושים ג'יהאד. תן לי להגדיר בקיצור את הג'יהאד

כאשר קהילה של לא מוסלמים מהווה איום על הקהילה המוסלמית והמוסלמים מתאחדים ומתכננים להגיב לאיומיהם במלחמה נקרא ג'יהאד. בעיקרון זה הגנה והגנה עצמית.

טליבאן: טאליבן בכלל נהגו לקבוע את הסטודנטים הללו. שנסעו רחוק מבתיהם לטובת האיסלאם כדי ללמוד תורות איסלאמיות וחיו במסגדים וחיפשו לעתים קרובות את המקום המקומי לאוכל (Wazifa)

הם לא היו מיועדים לפגוע שם רק איוב היה ללמוד את האיסלאם ונאמן לאדם לאיסלאם למען מטרתו. אבל כשסופי מוחמד יום אחד נהרג קבוצה של גברים שאנסו ילדה מקומית בידי תלמידיהם (טליבאן), זה היה כשהתנועה הזו החלה ועכשיו טליבאן משמש לאלה שלוקחים חוק לידיים שלהם אבל הם עכשיו הלכו רחוק מאוד לתוך זה.