ההפרש בין SI ו- CI בסכום כסף מסוים למשך שנתיים בשיעור של 10% הוא Rs. 50. מה הסכום?


תשובה 1:

A = P (1 + r / 100) ^ n

CI = A - P = P (1 + r / 100) ^ n - P.

SI = Pnr / 100

[כאן, P = סכום, r = ריבית = 10%, n = לא. של שנים = 2, A = סכום + ריבית, CI = ריבית מורכבת ו- SI = עניין פשוט]

לשאלות, CI - SI = 50

או, [P (1 + r / 100) ^ n - P] - Pnr / 100

או, P [(1 + 10/100) ^ 2 - 1 - 2 * 10/100] = 50

או, P * 1/100 = 50

או, P = 5000