ההפרש בין הריבית המורכבת לריבית הפשוטה על סכום מסוים למשך שנתיים במחיר של 7.5% לשנה הוא Rs 360. מה הסכום?


תשובה 1:

תן ל- X להיות הסכום.

ניתן לכתוב ריבית שנתית מורכבת כ:

CI = X (1 + 7.5 / 100) ^ 2

CI = 1.075 ^ 2 X

CI = 1.155625 X

2 שנים ניתן לכתוב עניין פשוט כ:

SI = X + 2 * X * 7.5 / 100

SI = X + 0.15 X

SI = 1.15 X - (ii)

עכשיו, אנו יודעים זאת,

CI - SI = 360 - (iii)

יש לנו החלפה, משוואות (i) ו- (ii) ב- (iii),

1.155625 X - 1.15 X = 360

0.005625 X = 360

X = 360 / 0.005625

X = 64000.

אז הסכום הוא Rs. 64,000 / -.