ההבדל בין שני מספרים הוא 56, ואחד הוא פי ארבעה מזה. מהם המספרים?


תשובה 1:

74 2/3, 18 2/3

בואו ל- x ו- y = 2 המספרים

פרסומים

xy = 56

חישובים

x = 4y *** אחד המספרים הוא פי 4 מזה

4y-y = 56

3y = 56

3y / 3 = 56/3

y =

18 2/3

ואם y = 18 2/3, אז

x =

4 (18 2/3) = 74 2/3

הוכחה:

בהתחשב בכך y = 18 2/3 ו- x = 74 2/3, אז המשוואה

(1) 74 2 / 3–18 2/3 = 56

מוכיח ש x = 74 2/3 ו- y = 18 2/3 הוא פיתרון לביטוי שלמעלה.

CH