ההבדל בין שני ריבועים הוא 32 מטר וההבדל בין שטחיםיהם הוא 208 מ"ר. מה ההבדל בין אורך הצדדים שלהם?


תשובה 1:

ניתן:

שני ריבועים: ההבדל ביניהם 32 מטר וההפרש בשטח הוא 208.

מצא את ההבדל באורך הצדדים שלהם.

פיתרון:

איקס

2^2

- ו

2^2

= 208

כמו:

(x + y) (x - y) = 208 (1)

4x - 4y = 32

x = (32 + 4y) / 4 ===> x = 8 + y

תת. x = 8 + y למשוואה (1)

(8 + y + y) (8 + y - y) = 208 ===> (8 + 2y) (8) = 208 ==> 64 + 16y = 208 ===> 16y = 144 ===> y = 9

תת 9 עבור y למשוואה (1)

(x + 9) (x - 9) = 208 ===> x

2^2

- 81 = 208 ===> x

2^2

= 289 ==> x = +/- 17

איננו יכולים להיות לצד כך שבחרנו x = + 17.

ההבדל בין הצדדים שלהם הוא 17 - 9 = 8 מטרים

התשובה היא: 8 מטר