תיאורטית ו / או מתמטית, מה ההבדל בין חור שחור לחור-תולעת? האם כל חור שחור מייצר גם חור תולעת? אם לא, מה כן?


תשובה 1:

החור השחור הסטנדרטי שאפשר לחשוב עליו הוא מבפנים, חיצוניים וגבול הנקרא אופק האירועים. אופק האירועים הוא האזור שמעליו שום דבר לא יכול לברוח, אפילו לא אור. בתוך אופק האירועים מכילים את כל מערך האירועים שלעולם לא יכלו להשפיע על אירועים מחוץ לחור השחור. זה מה שאפשר לכנות חור תולעת חד צדדי, מסיבות שאתאר.

באופן גס, חור תולעת הוא חור שחור עם לא רק אזורים חיצוניים / חיצוניים, אלא ריבוי אזורים כאלה. לדוגמא, לתולעת דו-צדדית יש שני אזורים חיצוניים נפרדים המחוברים דרך פנים החור השחור. אם היית יושב באזור חיצוני אחד, לא היית רואה את השני, רק את אופק האירועים של חור שחור לכאורה חד צדדי. רק כשאתה נכנס לאופק האירועים אתה יכול, תיאורטית, להיפגש עם מישהו מהאזור האחר. עם זאת, ברגע שאתה ומישהו מאזור אחר נכנסים לאופק, לעולם לא תוכל לספר לאיש באף אחד מהאזורים החיצוניים, מכיוון שזה כרוך בבריחה מתוך החור השחור, דבר שאתה לא יכול לעשות!

לפיכך לכל חור תולעת יש אופק אירועים נפרד לכל אזור חיצוני / חיצוני המחובר דרך הפנים. במקרה המיוחד של חור התולעת הדו-צדדי, לעומת זאת, שני האופקים אינם תלויים, מכיוון שהם (במובן מסוים) חייבים לתפור יחד בכדי לתת גיאומטריה חלקה ורציפה.

דוגמה כיפית אם כן אינה תולעת דו-צדדית, אלא תלת-צדדית, עם שלושה אזורים חיצוניים שונים, שלכל אחד מהם אופק מקביל משלהם, שאינו תלוי בשני האחרים. שוב, כדי לתקשר עם אנשים מהאזורים האחרים, הייתם צריכים לקפוץ אל פנים חור התולעת; לעולם לא תוכל לשלוח הודעה מאזור חיצוני אחד לאזור אחר (או אכן זהה!) מחוץ. נראה כי סוג זה של חור תולעת אינו ניתן לסחור, שכן באותה מידה לעולם לא תוכל להגיע מאזור חיצוני לאזור אחר.


תשובה 2:

חור שחור הוא כמו טרמפולינה שבמרכזה כדור כבד ועתה זעיר ממש. זה מעוקל את הטרמפולינה וכל מה שנמצא על הטרמפולינה ייפול לכדור המרכזי.

חור תולעת דומה לשתי טרמפולינות גב אל גב שהמרכז שלהן נקרע ונתפר אחת לשניה ויוצר כמו מנהרה דרכה. כל דבר שייפול בתוך הטרמפולינה הראשונה בסופו של דבר ייצא מהטרמפולינה השנייה.

האמת, חורי תולעת מאוד לא יציבים כי ממש כמו הטרמפולינה קשה לשמור את הפורטל פתוח לאורך זמן.