מהן דוגמאות למסחר אלגוריתמי? מה ההבדל בין מסחר אוטומטי לסחר באלגוריתמים?


תשובה 1:

סחר אוטומטי מדבר על ביצוע הזמנה: ניתוב הזמנה למחיר הטוב ביותר והחזרת ההזמנה המלאה באופן אלקטרוני.

המסחר האלגוריתמי מדבר באמצעות אינדיקטורים ואמצעים אחרים לקבלת החלטות המסחר שלך. מערכות אלה פועלות בדרך כלל מעצמן ולא אמור להתמודד עם הסוחר. ארבעת תחומי המיקוד העיקריים הם ניהול סיכונים, כניסה, יציאה ו ... ביצוע.


תשובה 2:

ההבדל בין מסחר אלגוריתמי, מסחר כמותי, מסחר אוטומטי ומסחר בתדירות גבוהה

מסחר אלגוריתמי - מסחר אלגוריתמי פירושו להפוך רעיון מסחר לאסטרטגיית מסחר באמצעות אלגוריתם. ניתן לבחון מחדש את אסטרטגיית המסחר שנוצרה באמצעות נתונים היסטוריים בכדי לבדוק אם היא תיתן תשואה טובה בשווקים אמיתיים. אסטרטגיית המסחר האלגוריתמית ניתנת לביצוע באופן ידני או באופן אוטומטי.

מסחר כמותי - מסחר כמותי כולל שימוש במודלים מתמטיים וסטטיסטיים מתקדמים ליצירה וביצוע אסטרטגיות מסחר.

מסחר אוטומטי - מסחר אוטומטי פירושו אוטומציה מוחלטת של ייצור ההזמנות, ההגשה ותהליך ביצוע ההזמנה.

מסחר HFT (בתדר גבוה) - ניתן לסווג אסטרטגיות מסחר כאסטרטגיות בתדירות נמוכה, בתדירות בינונית ובתדירות גבוהה לפי זמן ההחזקה של העסקאות. אסטרטגיות בתדירות גבוהה הן אסטרטגיות אלגוריתמיות אשר מבוצעות בצורה אוטומטית בזמן מהיר, בדרך כלל בסולם זמן שנתי. אסטרטגיות מסוג זה מחזיקות בעמדות הסחר שלהם למשך זמן קצר מאוד ומנסות להרוויח רווחים דקים יותר למסחר, ומבצעים מיליוני עסקאות מדי יום.

נקודה חשובה שיש לציין כאן היא כי מסחר אוטומטי אינו אומר שהוא נקי מהתערבות אנושית. מסחר אוטומטי גרם למוקד ההתערבות האנושית לעבור מתהליך הסחר לתפקיד יותר מאחורי הקלעים, הכרוך בתכנון אסטרטגיות חדשות יותר המחפשות אלפא על בסיס קבוע.

מקור: למד מסחר אלגוריתמי; מדריך שלב אחר שלב

להלן כמה עבודות פרויקט המבוססות על מסחר באלגוריתמים:

https: //www.quantinsti.com/blog / ...

https: //www.quantinsti.com/blog / ...

מסחר בפיזור באמצעות אופציות


תשובה 3:

המסחר האלגוריתמי משתמש במודלים המבוססים על נוסחאות וכללים מוגדרים היטב לבחירת נקודות כניסה ויציאה. זאת בניגוד לערכים ויציאות סובייקטיביות שבחר הסוחר תוך שימוש בניסיונו ובידע המומחה שלו - לרוב על סמך הכרה בדפוסי התרשים.

סחר אוטומטי מאפשר למערכת המסחר - פועלת כתוכנית ולקרוא או להאכיל נתוני מחירים - לזהות פעולות מסחר ולהיכנס להזמנות קנייה ומכירה ללא צורך בפעולה מצד הסוחר. זאת בניגוד לסוחר שנכנס באופן ידני להזמנה במסך היישום של המתווך או בטלפון.

אפשר לסוחר להשתמש בכללים אלגוריתמים כדי לזהות את הפעולות, ואז לבצע הזמנות באופן ידני או אוטומטי.

סוחר המשתמש בבחירת פעולות סובייקטיביות אינו יכול להשתמש במסחר אוטומטי.


תשובה 4:

המסחר האלגוריתמי משתמש במודלים המבוססים על נוסחאות וכללים מוגדרים היטב לבחירת נקודות כניסה ויציאה. זאת בניגוד לערכים ויציאות סובייקטיביות שבחר הסוחר תוך שימוש בניסיונו ובידע המומחה שלו - לרוב על סמך הכרה בדפוסי התרשים.

סחר אוטומטי מאפשר למערכת המסחר - פועלת כתוכנית ולקרוא או להאכיל נתוני מחירים - לזהות פעולות מסחר ולהיכנס להזמנות קנייה ומכירה ללא צורך בפעולה מצד הסוחר. זאת בניגוד לסוחר שנכנס באופן ידני להזמנה במסך היישום של המתווך או בטלפון.

אפשר לסוחר להשתמש בכללים אלגוריתמים כדי לזהות את הפעולות, ואז לבצע הזמנות באופן ידני או אוטומטי.

סוחר המשתמש בבחירת פעולות סובייקטיביות אינו יכול להשתמש במסחר אוטומטי.