מהן הדוגמאות הטובות להבדל בין אסון למפגע?


תשובה 1:

ההבדל הוא בשפע של "גורמים בסיכון" ופגיעותם.

דוגמא:

רעידת אדמה היא סכנה

רעידת אדמה המתרחשת בעיר גדולה, הגורמת למוות והרס היא אסון. אלמנטים בסיכון כאן הם אנשים ובניינים. הם חשופים לרעידות אדמה.

רעידת אדמה שהתרחשה במדבר שלא גרים בה אנשים ואין תשתית יקרה לא תגרום לאסון.


תשובה 2:

מפגע הוא פוטנציאל לגרום נזק. למשל השימוש באנרגיה גרעינית לייצור חשמל מחזיק באפשרות שמשהו משתבש וגורם נזק לאנשים ולסביבה.

אסון הוא אירוע בו מפגע הפך למציאות. למשל התאונה הגרעינית בפוקושימה, בה נפגעו אנשים ובסביבה.