מה לדעתך ההבדל המהותי בין הדמוקרטים לרפובליקנים בארצות הברית?


תשובה 1:

היום???

DNC - הקמת ארגונים במימון ממשלתי בכל היבטי החברה כדי להשלים או להשתלט על כוחות שוק חופשי פרטיים. השימוש באוסף של אנשים כבלוק הצבעה. הכחשת האינדיבידואליות שלהם וחיזוק הזהות הקולקטיבית. כל אדם שמסרב הולך להיות נידוי.

RNC - זכויות פרט, זכויות קניין, מיסים נמוכים יותר, ממשלה קטנה יותר * קריצה קריצה *