מה קורה כשאתה יודע מה ההבדל בין נכון לא נכון?


תשובה 1:

אנו חיים במישור יחסי ולכן הידיעה נכון וטועה יכולה להיות מדד היוצא מתפיסה על בסיס התניה נפשית של ידע וניסיון שנצבר. עם זאת, ידע כזה או אם אני משתמש במילה הרגשה אכן ראוי שיש לחקור עמוק יותר כדי לאמת אם יש לזה קשר לעבודה מדעית. במקרה של אנושיות, לאנשים שחווים משמעת וחיים כנים יש כוח תצפית טוב יותר, במיוחד אנשים שאינם מוחצנים במיוחד ומבזבזים אנרגיה מוסיפים את סגל האפליה ומסוגלים להבחין טוב יותר בין צודק לא נכון בכל תחום בחיים כולל עבודה. זוהי החוש השישי המציין כתחושה, ואם המשיכה לטפח אכן נותנת יתרון בהפיכת אינטליגנטים הפועלים לערך גדול יותר עבור אנוש עד שאנוכיות מוחזקת.