מהי צפיפות היבול? מה ההבדל בין צפיפות היבול לעוצמת היבול?


תשובה 1:

צפיפות יבול היא רק מספר הצמחים בשטח יחידת דגימה נתון או אומרים למטר מרובע.

עוצמת החיתוך מתייחסת לגידול מספר גידולים באותו שדה במהלך שנת חקלאות אחת. זה יכול לבוא לידי ביטוי כ. זהו (אזור קצוץ ברוטו / שטח שנזרע נטו) x 100). לדוגמה, אם חקלאי הוא בעל אדמה בגודל 5 דונם והוא נוטל שני יבולים בשנה, אחד חריף ואחד כלב. הוא מקבל תוצרת נטו יעילה מ- 10 דונם למרות שהוא בעל שטח של 5 דונם.