מה ההבדל בין אבזם לכיפוף?


תשובה 1:

שיווי משקל

  1. גמישות ולא עוצמת הדחיסה של חומרי העמוד קובעת את העומס הקריטי. העומס הקריטי הוא ביחס ישר לרגע השני של שטח החתך. לתנאי הגבול השפעה ניכרת על העומס הקריטי של העמודים הדקים.

כיפוף

כיפוף

כיפוף

כיפוף מוטות

כיפוף קורות


תשובה 2:

כיפוף

  • העקירה מתרחשת בחבר כזה מנסה לכופף אותם לאורך כיוון העומס מתכופף וחברים כאלה אחראים לעקירת גמישות המכונה כיפוף. כיפוף מותר בקורה עד לגבול המותר. שיש להם ערכי הנמר.

מתנגש

  • אף עמודה אינה הומוגנית לחלוטין. אין עמודות ישר לחלוטין הטעינה היא לא תמיד קונצנטרית כלומר טעינה אקסצנטרית

תשובה 3:

כיפוף

  • העקירה מתרחשת בחבר כזה מנסה לכופף אותם לאורך כיוון העומס מתכופף וחברים כאלה אחראים לעקירת גמישות המכונה כיפוף. כיפוף מותר בקורה עד לגבול המותר. שיש להם ערכי הנמר.

מתנגש

  • אף עמודה אינה הומוגנית לחלוטין. אין עמודות ישר לחלוטין הטעינה היא לא תמיד קונצנטרית כלומר טעינה אקסצנטרית

תשובה 4:

כיפוף

  • העקירה מתרחשת בחבר כזה מנסה לכופף אותם לאורך כיוון העומס מתכופף וחברים כאלה אחראים לעקירת גמישות המכונה כיפוף. כיפוף מותר בקורה עד לגבול המותר. שיש להם ערכי הנמר.

מתנגש

  • אף עמודה אינה הומוגנית לחלוטין. אין עמודות ישר לחלוטין הטעינה היא לא תמיד קונצנטרית כלומר טעינה אקסצנטרית