מה ההבדל בין אננטריומרים לדיאסטרימר?


תשובה 1:

אלה המונחים הקשורים לאיזומריות האופטית. ניתן להגדיר את אלה כדלקמן

Enantiomer: תמונות המראה שאינן ניתנות להעלאה לתרכובת נקראות Enantiomers. יש להם תכונות זהות.

Diastereomers: האיזומרים אשר אינם ניתנים להעברה על סף ואינם קשורים זה לזה כתמונת מראה נקראים Diastereomers. יש להם תכונות פיזיקליות וכימיות שונות.


תשובה 2:

אנאנטיומרים, המכונים גם איזומרים אופטיים, הם שני סטריאו-איזומרים שקשורים זה בזה על ידי השתקפות: הם תמונות מראה זה של זה שאינן ניתנות להעלאה להעלאה.

לשני תרכובות שהם אנאנטיומרים זה מזה יש אותם תכונות פיזיקליות, למעט הכיוון בו הם מסובבים אור מקוטב מישור (+/-) {- בכמויות שוות אך בכיוונים מנוגדים}, וכיצד הם מתקשרים עם איזומרים אופטיים שונים של תרכובות אחרות.

אננטריומרים טהורים מציגים גם את תופעת הפעילות האופטית וניתנים להפרדה רק בעזרת חומר כיראלי. [// * בטבע, קיים רק אננטיומר אחד מרוב התרכובות הביולוגיות הכיראליות, כמו חומצות אמינו (למעט גליצין, שהוא אכירלי). * //]

Diastereomers הם stereoisomers שאינם קשורים דרך פעולה השתקפות. הם אינם דימויים במראה זה של זה. אלה כוללים תרכובות meso, isomers cis-trans (EZ), ואיזומרים אופטיים שאינם אננטומרים. לעיתים רחוקות יש לסינסטרים אותם תכונות גופניות.


תשובה 3:

ההבדל בין אננטיומרים לדיאסטרומטרים

איזומרים מקובצים לשתי קטגוריות המכונות סטריאו-איזומרים ואיזומרים מבניים. לאיזומרים מבניים יש את אותה הנוסחה המולקולרית אך הם שונים בחיבור הקשר שלהם ובסדרם. לעומת זאת, הסטריאו-איזומרים נבדלים זה מזה בסידור המרחבי של המבנים שלהם.

יתר על כן, הסטריאו-איזומרים מחולקים לאננטיומרים ודיאסטר-חומרים. ההבדל העיקרי בין אננטיומרים לדיאסטרומרים הוא שהראשון נמצא כתמונות מראה ואילו האחרון אינו. להלן בעמודה טבלאית מופיעים ההבדלים בין דיאסטרומאומרים לאנמינומרים.


תשובה 4:

ההבדל בין אננטיומרים לדיאסטרומטרים

איזומרים מקובצים לשתי קטגוריות המכונות סטריאו-איזומרים ואיזומרים מבניים. לאיזומרים מבניים יש את אותה הנוסחה המולקולרית אך הם שונים בחיבור הקשר שלהם ובסדרם. לעומת זאת, הסטריאו-איזומרים נבדלים זה מזה בסידור המרחבי של המבנים שלהם.

יתר על כן, הסטריאו-איזומרים מחולקים לאננטיומרים ודיאסטר-חומרים. ההבדל העיקרי בין אננטיומרים לדיאסטרומרים הוא שהראשון נמצא כתמונות מראה ואילו האחרון אינו. להלן בעמודה טבלאית מופיעים ההבדלים בין דיאסטרומאומרים לאנמינומרים.