מה ההבדל בין "מכניקה" ל"דינמיקה "?


תשובה 1:

מכניקה עוסקת בכל האינטראקציות בין הגוף עם כוחות, ובתנועתו המתקבלת של הגוף. מטרתו היא לחזות את אופי התנועה והמנוחה תחת פעולת הכוחות.

מכניקה היא תחום לימוד רחב יותר, הכולל דינמיקה וסטטיסטיקות.

סטטיסטיקות עוסקות בגופים שנמצאים במנוחה או בתנועה אחידה, כלומר שיווי משקל. הכוח הנקי הפועל על הגוף יהיה אפס.

הדינמיקה עוסקת בגוף נע (מאיץ) והכוחות הפועלים עליהם. הדינמיקה שוב מסווגת כ

  • קינמטיקה העוסקת בתנועה (תזוזה, מהירות, תאוצה) בלבד, מבלי לקחת בחשבון, את הכוחות האחראים לתנועה. קיננטיקה העוסקת בכוחות בפועל הגורמים לתנועה. זה משתמש בעיקר בעקרון של ד''למברט. (F = ma)