מה ההבדל בין בניצב ובין בניצב?


תשובה 1:

בניצב הוא מונח פירושו שיש זווית של 90 מעלות.

אנחנו אף פעם לא אומרים שהקו הנתון הוא בניצב. במקום זאת אנו אומרים כי קו נתון הוא בניצב לתייחסות כלשהי.

דוגמה: x = 0 הוא בניצב לציר x.

כאן פירושו בניצב בניצב כאשר אנו מדברים על קווים נוספים וקו הוא בניצב לקו אחר אז הוא גם בניצב לקו הראשון.

דוגמה: צירי x ו- y ניצבים זה בזה זה בזה.


תשובה 2:

כאשר קווים או מטוסים שונים מצטלבים זה בזה בזווית של 90 מעלות, אנו אומרים כי אותם קווים או מטוסים הם בניצב זה בזה. לדוגמה ציר x, ציר y וציר z הם צירים בניצב. אבל כשיש מישור או קו התייחסות אז כל קו או מישור אחר שעושה זווית של 90 מעלות אליו נקראים בניצב לקו או למישור זה, אחרת הם אינם בניצב. לדוגמה קחו למשל משולש זוויתי ABC בו AB הוא הבסיס, AC הוא גובה ו- BC הוא hypotenuse ואז אנו אומרים כי AC הוא בניצב לצורות AB ו- BC וזווית חדה ל- AB כלומר פירושו BC אינו בניצב ל- AB.


תשובה 3:

כאשר קווים או מטוסים שונים מצטלבים זה בזה בזווית של 90 מעלות, אנו אומרים כי אותם קווים או מטוסים הם בניצב זה בזה. לדוגמה ציר x, ציר y וציר z הם צירים בניצב. אבל כשיש מישור או קו התייחסות אז כל קו או מישור אחר שעושה זווית של 90 מעלות אליו נקראים בניצב לקו או למישור זה, אחרת הם אינם בניצב. לדוגמה קחו למשל משולש זוויתי ABC בו AB הוא הבסיס, AC הוא גובה ו- BC הוא hypotenuse ואז אנו אומרים כי AC הוא בניצב לצורות AB ו- BC וזווית חדה ל- AB כלומר פירושו BC אינו בניצב ל- AB.