מה ההבדל בין מצביע null ומצביע חלל ב- C?


תשובה 1:

ראה, כאשר משתנה המצביע מוכרז ומוזמן בערך Null או על ידי 0 באופן מפורש, אז אומרים כי משתנה המצביע הוא מצביע null. למעשה זה מצביע שלא מצביע בשום מקום. אין לו כתובת של משתנה כלשהו, ​​במקום זאת המצביע מאתחל עם אפס או null כדי לציין שמשתנה מצביע זה עדיין לא בשימוש. אז המצביע Null הוא ערך שמור במיוחד של המצביע.

מצביע חלל הוא מצביע כללי, אין לו סוג נתונים משויך. זה יכול לאחסן את הכתובת של כל סוג של אובייקט וניתן להטיל אותו לכל סוג שהוא. ניקח בחשבון שעלינו להכריז על שלושה משתני מצביע משלושה סוגי נתונים שונים אומרים char *, int * ו- float *. עכשיו הקוד שלנו נראה מיותר עם סוגי נתונים. כדי להתגבר על החיסרון הזה, הוצג חלל *. כאשר אתה מצהיר על משתנה מצביע מסוג void, המרות לסוגי נתונים מסוימים מוחלים אוטומטית על ידי המהדר כלומר אם הערך של כתובת המאוחסנת במצב מצביע חלל הוא סוג של נתונים ואז חלל יומר לסוג int באופן אוטומטי בזמן ההרכבה. . אם לא מתבצעת הקלדה בהדפסה, למהדר לא יהיה מושג לגבי איזה סוג נתונים הכתובת ב מצביע הריק מצביע על.


תשובה 2:

מצביע Null - יש לו ערך "NULL". לכתובת של מצביע null יש ערך שמאמר למהדר שערכו הוא NULL.

מצביע Void - מצביע Void הוא מצביע שיש לו "בטל" כסוג הנתונים. (במקום שיהיה לנו char * או int *, אנו מצהירים על בטל *) זה מאוד חזק וגמיש מכיוון שאתה יכול להמיר כל סוג נתונים (כולל מבנים) לבטל * וממנו.


תשובה 3:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 4:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 5:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 6:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 7:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 8:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 9:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 10:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 11:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 12:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.


תשובה 13:

אנו משתמשים במצביע null לשימושים רבים

א) לאתחל משתנה מצביע כאשר משתנה המצביע הזה עדיין לא מוקצה לו כתובת זיכרון חוקית. ב) לבדוק אם מצביע null לפני הגישה למשתנה מצביע כלשהו. בכך אנו יכולים לבצע טיפול בשגיאות בקוד שקשור למצביע, למשל. משתנה מצביע dereference רק אם הוא לא NULL.c) להעביר מצביע null לטענת פונקציה כאשר איננו רוצים להעביר כתובת זיכרון חוקית.

אנו משתמשים במצביע הריק עבור

מצביע חלל הוא מצביע שאין לו סוג נתונים משויך אליו. מצביע חלל יכול להחזיק כתובת מכל סוג וניתן להקליד לכל סוג.