מה ההבדל בין מצב ומצב?


תשובה 1:

מצב העניינים הכספיים שלהם היה גרוע ביותר מכיוון שמנוע הרכב (מצבם) שלהם היה זקוק לתיקון.

הבוס שלי היה מטורף מאוד (מצב) מכיוון שעסקיו היו זקוקים לתיקון (מצב) מוחלט מה שגרם לעובדיו לא להתפקד בצורה טובה.

אני מקווה שהדוגמאות הללו משקפות את שתי המילים


תשובה 2:

מצב יכול להיות כל דבר, אתה עובר יום פנימה והחוצה. ויכוח עם אשה יכול להוביל למריבה זה מצב. בבאלי באינדונזיה הר הגעש התפרץ וטיסות מבוטלות זה מצב חמור.

בעבודה או בהסכם בין שני צדדים, התנאים והתנאים מוזכרים בבירור לטובת שני הצדדים. התנאי לבצע סידורים מסוימים או לדבוק בה הוא התחייבות.

עליכם לעקוב אחר התנאים, יהיו הנסיבות והמצב העומד בפניכם.