מה ההבדל בין מצב מפקח למצב משתמש במערכת הפעלה?


תשובה 1:
  • מערכת ההפעלה פועלת במצב גרעין או במצב מפקח, היא מוגנת מפני ספיגת משתמשים על ידי החומרה ואילו המהדר והעורכים פועלים במצב משתמש. אם משתמש רוצה לכתוב מהדר חדש ולהחליף את המסופק הוא יכול לעשות זאת, אך היא אינה חופשית לכתוב מטפל להפסקת שעון משלה, שהיא חלק ממערכת ההפעלה ומוגנת בדרך כלל על ידי חומרה מפני ניסיונות של משתמשים לשנות אותה. מצבי שימוש אינם מאפשרים פעולות כמו כתיבה לזיכרון אקראי, כדי להגן על תוכניות זו מזו. ואילו מצב המפקח מאפשר פעולה כזו שמערכת ההפעלה זקוקה לדברים מסוג זה.

תשובה 2:

מצב משתמש:

מצב משתמש אינו מצב הרשאה המשמש בדרך כלל לתוכניות ויישומים. פחות גישה למשאבים.

במצב המשתמש יש גישה לרשומות r0-r15 עם הרשמה cpsr_usr.

מצב מפקח או מצב גרעין:

מצב מפקח הוא מצב המיועד.

במצב Svc יש גישה לרשומות r13, r14 ו- spsr_svc.

חריגי SWI פועלים במצב SVC.

מצב SVC הוא המצב בו מעבד נמצא לאחר איפוס ובאופן כללי הוא מצב בו גרעין מערכת הפעלה פועל.


תשובה 3:

מצב משתמש:

מצב משתמש אינו מצב הרשאה המשמש בדרך כלל לתוכניות ויישומים. פחות גישה למשאבים.

במצב המשתמש יש גישה לרשומות r0-r15 עם הרשמה cpsr_usr.

מצב מפקח או מצב גרעין:

מצב מפקח הוא מצב המיועד.

במצב Svc יש גישה לרשומות r13, r14 ו- spsr_svc.

חריגי SWI פועלים במצב SVC.

מצב SVC הוא המצב בו מעבד נמצא לאחר איפוס ובאופן כללי הוא מצב בו גרעין מערכת הפעלה פועל.