מהו הפרש פאזה בין מהירות ועקירה?


תשובה 1:

שאלה מעורפלת! התנועה נדרשת להיות ספציפית.

אם מדובר בתנועה לינארית, כיווני העקירה והמהירות זהים ומכאן שאין הבדל שלב.

אם מדובר בתנועה הרמונית פשוטה אז יש הבדל שלב של 90 מעלות.

אם מדובר בתנועה סיבובית, אין הבדל שלב בין תזוזה זוויתית לבין מהירות זווית. אבל הזווית בין העקירה הזוויתית למהירות המשיק היא 90 מעלות.

אם מדובר בתנועה סיבובית אין הבדל שלב בין תזוזה זוויתית לבין מהירות זווית.