מה ההבדל הבסיסי בין סמל ההשלכה ⇒ ל →?


תשובה 1:

בדרך כלל ⇒ מציין השלכה בשפה המטאלית, ואילו ... מתורגם כ"אם M הוא מודל של σ → τ, אז M הוא מודל של ρ ". ... בקיצור: אנשים משתמשים בסמלים שונים, וזה בסדר גמור כל עוד .... השווה מספר גרסה נתון בצורה major.minor.build.patch ובדוק אם אחד פחות משני.