מה ההבדל הרעיוני בין אקולוגיה תעשייתית וכלכלה מעגלית?


תשובה 1:

האקולוגיה התעשייתית הוגדרה כ"שיח רב-תחומי מבוסס מערכות, המבקש להבין את התנהגותם המתהווה של מערכות אנושיות / טבעיות משולבות ומורכבות ".

בכלכלה מעגלית הפעילות הכלכלית בונה ובונה מחדש את בריאות המערכת הכללית. הרעיון מכיר בחשיבותה של המשק הצורך לעבוד ביעילות בכל הסולם - לעסקים גדולים וקטנים, לארגונים ואנשים פרטיים, גלובלית ומקומית.