מה ההבדל הרעיוני בין תרבות ארגונית לתרבות ארגונית?


תשובה 1:

ארגון הוא מונח המיועד לקבוצת אנשים עם אחריות מבוזרת ומתפקדת למען מטרה אחת, שעשויה להיות מטרה ציבורית כמו גם מחלקות ממשלתיות וחברות פרטיות רבות. זה בעיקר מיועד לפעילות במקום העבודה, אחריות, מטרה. זה מתועד במדיניות החברה.

תרבות ארגונית אינה דרך רשמית ומותאמת אישית לבצע את הדברים במקום העבודה וגם חיצוניים. פעילויות כאלה אינן כתובות וחלק ממסמך המדיניות