מה ההבדל בין 0 ^ 0 ל- 0 ^ 1?


תשובה 1:

0⁰ = 1 ו- 0¹ = 0. בצירוף מקרים עבור צמד הכוחות הזה, התוצאה היא 1 מינוס האקספקטנט.

כמה תשובות אחרות קוראות 0⁰ בלתי מוגדר, דבר שאינו הולם לשאלה זו. בלתי מוגדר קשור להתנהגות גבולות. באופן שנאמר השאלה, הרצון הוא מה הערך של 0⁰ עצמו, ולא של התנהגותו המגבילה. קיומה של גבול של פונקציה המתקרבת לנקודה וקיומו של ערך מוגדר בנקודה הם מושגים עצמאיים. גבול כזה אינו מוגדר, אך לא ערך הביטוי עצמו. עיקרון פעולת הביטול אומר לנו שהכוח ה -0 של כל בסיס הוא הזהות הכפולה, 1 - אין יוצא מן הכלל.