מה ההבדל בין 8085 ל- 8086?


תשובה 1:

יש כמה מההבדל המוזכר להלן:

גודל: - 8085 הוא מעבד 8 סיביות ואילו 8086 הוא מעבד 16 סיביות.

אוטובוס 2. כתובת: -8085 כולל אוטובוס כתובת של 16 סיביות וב- 8086 יש אוטובוס נוסף של 20 סיביות.

3. זיכרון: -8085 יכול לגשת עד 2 ^ 16 = 64 Kb של זיכרון ואילו 8086 יכול לגשת עד 2 ^ 20 = 1 MB זיכרון.

4. תור הוראות: -8085 אין תור הוראות ואילו ל- 8086 יש תור הוראות.

5. צינור: -8085 אינו תומך בארכיטקטורה בצנרת ואילו 8086 תומך בארכיטקטורה בצנרת.

6. רב-עיבוד תומך: -8085 אינו תומך בתמיכת-רב-עיבוד ואילו 8086 תומך.

7.I / O: -8085 יכולים לכתובת 2 ^ 8 = 256 קלט / פלט ו- 8086 יכולים לגשת ל 2 ^ 16 = 65,536 קלט / פלט

8. תמיכה אנתרטית: -8085 תומך רק במספרים שלמים ועשרוניים ואילו 8086 תומך בחשבון מספר שלם, עשרוני ו- ASCII.

9. ריבוי וחלוקה: -8085 אינו תומך ואילו 8086 תומך.

10. מצבי הפעלה: -8085 תומך רק במצב הפעלה יחיד ואילו 8086 פועל בשני מצבים.

11. חומרה חיצונית: -8085 דורש פחות חומרה חיצונית ואילו 8086 דורש יותר חומרה חיצונית.

12. עלות: עלות 8085 נמוכה ו- 8086 גבוהה.

13. פילוח זכרון: בשנת 8085, שטח הזיכרון אינו מפולח אך בשנת 8086 שטח הזיכרון מפולח.

אני מקווה שזה יעזור לך.


תשובה 2:

השוואה בין 8085 ו- 8086

יש כמה מההבדל המוזכר להלן:

גודל: - 8085 הוא מעבד 8 סיביות ואילו 8086 הוא מעבד 16 סיביות.

אוטובוס 2. כתובת: -8085 כולל אוטובוס כתובת של 16 סיביות וב- 8086 יש אוטובוס נוסף של 20 סיביות.

3. זיכרון: -8085 יכול לגשת עד 2 ^ 16 = 64 Kb של זיכרון ואילו 8086 יכול לגשת עד 2 ^ 20 = 1 MB זיכרון.

4. תור הוראות: -8085 אין תור הוראות ואילו ל- 8086 יש תור הוראות.

5. צינור: -8085 אינו תומך בארכיטקטורה בצנרת ואילו 8086 תומך בארכיטקטורה בצנרת.

6. רב-עיבוד תומך: -8085 אינו תומך בתמיכת-רב-עיבוד ואילו 8086 תומך.

7.I / O: -8085 יכולים לכתובת 2 ^ 8 = 256 קלט / פלט ו- 8086 יכולים לגשת ל 2 ^ 16 = 65,536 קלט / פלט

8. תמיכה אנתרטית: -8085 תומך רק במספרים שלמים ועשרוניים ואילו 8086 תומך בחשבון מספר שלם, עשרוני ו- ASCII.

9. ריבוי וחלוקה: -8085 אינו תומך ואילו 8086 תומך.

10. מצבי הפעלה: -8085 תומך רק במצב הפעלה יחיד ואילו 8086 פועל בשני מצבים.

11. חומרה חיצונית: -8085 דורש פחות חומרה חיצונית ואילו 8086 דורש יותר חומרה חיצונית.

12. עלות: עלות 8085 נמוכה ו- 8086 גבוהה.

13. פילוח זכרון: בשנת 8085, שטח הזיכרון אינו מפולח אך בשנת 8086 שטח הזיכרון מפולח.

14. מהירות נעילה: מהירות השעון של מעבד מיקרו 8085 היא 3 מגה הרץ ואילו מהירות השעון של מעבד מיקרו 8086 משתנה בין 5,8 ל 10 מגה הרץ עבור גרסאות שונות.

15. דגלים: -8085 יש 5 דגלים ול 8086 יש 9 דגלים.


תשובה 3:

יש הבדלים מגוונים, אה

גודל: - 8085 הוא מעבד 8 סיביות ואילו 8086 הוא מעבד 16 סיביות.

אוטובוס 2. כתובת: -8085 כולל אוטובוס כתובת של 16 סיביות וב- 8086 יש אוטובוס נוסף של 20 סיביות.

3. זיכרון: -8085 יכול לגשת עד 2 ^ 16 = 64 Kb של זיכרון ואילו 8086 יכול לגשת עד 2 ^ 20 = 1 MB זיכרון.

4. תור הוראות: -8085 אין תור הוראות ואילו ל- 8086 יש תור הוראות.

5.Pipelining: -8085 אינו תומך בארכיטקטורה בצנרת ואילו 8086 תומך בארכיטקטורה בצנרת. 6. תמיכה רב-עיבוד: -8085 אינה תומכת בתמיכה רב-עיבוד ואילו 8086 תומכת.

7.I / O: -8085 יכולים לכתובת 2 ^ 8 = 256 קלט / פלט ו- 8086 יכולים לגשת ל 2 ^ 16 = 65,536 קלט / פלט

8. תמיכה אנתרטית: -8085 תומך רק במספרים שלמים ועשרוניים ואילו 8086 תומך בחשבון מספר שלם, עשרוני ו- ASCII.

9. ריבוי וחלוקה: -8085 אינו תומך ואילו 8086 תומך.

10. מצבי הפעלה: -8085 תומך רק במצב הפעלה יחיד ואילו 8086 פועל בשני מצבים.

11. חומרה חיצונית: -8085 דורש פחות חומרה חיצונית ואילו 8086 דורש יותר חומרה חיצונית.

12. עלות: עלות 8085 נמוכה ו- 8086 גבוהה.

13. פילוח זכרון: בשנת 8085, שטח הזיכרון אינו מפולח אך בשנת 8086 שטח הזיכרון מפולח.